ข่าวประชาสัมพันธ์

Read More »

ระบบรับสมัครนักเรียน Online

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ที่ยังไม่มีที่เรียนให้ ดำเนินการ ดังนี้ 1. ยื่นแบบขอจัดที่เรียน ได้ที่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 2. วันที่ 23 เมษายน 2560 ให้ดูประกาศผลการจัดที่เรียน ณ โรงเรียนที่ยื่น เรื่องไว้และไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดที่เรียน ทั้งนี้ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะได้รับการจัดที่เรียนให้ตามความเหมาะสมแต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น

Read More »

Image

ข่าวการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

Read More »

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Read More »

Image

ติดต่อเรา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ที่อยู่

ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1126 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310