กรณีเว็บไซต์หลักของสพม.2 (http://secondary2.obec.go.th/) ไม่สามารถงานได้ตามปกติ ให้ทุกท่านที่ต้องการเข้าเว็บไซต์ สพม.2 เข้าไปที่ Link สำรอง เพื่อใช้งาน URL : http://www.kmosa2.org/